×

Garantie

GARANTIE VOOR CONSUMENTEN

Glider Pilot Shop hecht veel waarde aan goede en betrouwbare service en support. Onderdeel daarvan zijn de wettelijke en verkopers garantie-regelingen. Garantie is gebaseerd op de conformiteitseis en kent een termijn van 2 jaar. Indien de klant aanspraak maakt op garantie dan zal Glider Pilot Shop in overleg met de klant treden voor de uitvoering van de garantie-regelingen. Hierbij zullen aan de orde komen: herstel van het defect, (tijdelijke) vervanging van het defecte artikel, verzending van het defecte artikel en de geld-terug optie. Vergoeding van reparatiekosten kan alleen indien de reparatie vantevoren bij Glider Pilot Shop is aangevraagd en de reparatie heeft plaastgevonden op een door Glider Pilot Shop toegestane wijze. Verzendkosten van defecte artikelen zijn voor rekening van de klant. Het verzendadres voor de retourzending of reparatie dient bij Glider Pilot Shop te worden aangevraagd. Om aanspraak te maken op geld terug dient het artikel in zeer goede staat te zijn. Hierbij zullen normale gebruiksporen en sporen van inbouw in alle redelijkheid worden beoordeeld. Indien geheel of gedeeltelijk betaald is middels een tegoedbon zal in deze vorm terug worden betaald.
De klant kan het beroep op garantie melden middels het hieronder te downloaden retourformulier:
RETOURFORMULIER

RECHT VAN RETOUR

Klanten krijgen bij een aankoop bij Glider Pilot Shop een gegarandeerd en onvoorwaardelijk recht van ontbinding tot 14 dagen na ontvangst van de goederen. De retourzending wordt geaccepteerd na melding door de klant van het beroep op het recht van ontbinding aan Glider Pilot Shop. Na ontvangst en inspectie van de retourzending wordt het volledige aankoopbedrag door Glider Pilot Shop teruggestort, ongeacht de reden die de klant opgeeft. De terugbetaaltermijn voor alle betaalde bedragen is uiterlijk 14 dagen na herroeping. Verzendkosten voor de retourzending zijn voor de klant. De klant dient bij gebruik van het artikel de ontstane slijtage of schade van dit gebruik te vergoeden. De vergoeding van slijtage of schade alsmede verzendkosten voor de retourzending en reparatie zullen door Glider Pilot Shop worden verrekend met het terug te storten aankoopbedrag. Ook aantoonbare waardevermindering van het geretourneerde artikel zal door Glider Pilot Shop worden verrekend met het terug te storten aankoopbedrag. Indien geheel of gedeeltelijk betaald is middels een tegoedbon zal in deze vorm terug worden betaald.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bederfelijke waren, verzegelde dragers van audio- en videoopnamen en software, hygiënische en sanitaire artikelen, gebruikte artikelen bedoeld voor eenmalig gebruik, geopende verpakkingen van vloeistoffen en bestellingen die op uitdrukkelijk verzoek zijn samengesteld of aangepast door de klant.
De klant kan het beroep op het recht van ontbinding melden middels het hieronder te downloaden retourformulier:
RETOURFORMULIER